časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 32

Broj 2

Godina 2013

Urednik

Miodrag Ostojić

Tršćanski lekari srpskog porekla

Srce i krvni sudovi, 32(2):101-103

Osnove primene analize DNK u medicini

Jovana Kuveljić, Tamara Đurić, Ivan Jovanović, Maja Živković, Aleksandra Stanković

Srce i krvni sudovi, 32(2):104-109

Miokardni mostovi

Srđan Aleksandrić, Biljana Parapid, Radmila Janković, Ivana Nedeljković, Branko Beleslin, Dragan Simić, Ana Đorđević Dikić, Jelena Stepanović, Miloje Tomašević, Vladan Vukčević, Milan Dobrić, Miodrag Ostojić, Gordana Teofilovski Parapid

Srce i krvni sudovi, 32(2):110-120

Značaj dobutaminskog stres-ehokardiografskog testa

Marko Banović, Bosiljka Vujisić Tešić, Ivana Nedeljković

Srce i krvni sudovi, 32(2):121-124

Almanac 2012: cardiovascular risk scores

Jill P. Pell

Srce i krvni sudovi, 32(2):168-174

Almanac 2012 Adult Cardiac Surgery

Ben Bridgewater

Srce i krvni sudovi, 32(2):175-182