časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 32

Broj 1

Godina 2013

Urednik

Miodrag Ostojić

Spontana disekcija koronarnih arterija

Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Sonja Šalinger Martinović, Miloje Tomašević, Nebojša Krstić, Miodrag Damjanović, Milan Živković, Tomica Kostić, Nenad Božinović, Lazar Todorović, Nemanja Stepanović

Srce i krvni sudovi, 32(1):2-13

Aktuelizacija kompleksnog problema profilakse venskog tromboembolizma

Nebojša Antonijević, Ljubica Jovanović, Ivana Živković, Milan Apostolović, Miodrag Vukčević, Vladimir Kanjuh

Srce i krvni sudovi, 32(1):14-22

Analiza segmentne mehanike miokarda

Brane Lončarević, Milan Lončarević

Srce i krvni sudovi, 32(1):23-28

Treća univerzalna definicija infarkta miokarda

Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Allan S. Jaffe, Maarten L. Simoons, Berbard R. Chaitman and Harvey D. White

Srce i krvni sudovi, 32(1):29-46