časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 31

Broj 2

Godina 2012

Urednik

Miodrag Ostojić

Povodom smrti Dr Vere Jelić

Srce i krvni sudovi, 31(2):67-67

Prevencija tromboembolijskih komplikacija atrijalne fibrilacije:

Tatjana S. Potpara, Marina M. Ličina, Marija M. Polovina, Mladen M. Ostojić, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 31(2):68-76

Efekti rane primene statina

Vojislav Giga, Danijela Lepojević, Branko Beleslin, Ana Đorđević-Dikić, Snežana Komnenović, Jelena Stepanović, Zorana Vasiljević, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 31(2):77-81

Renovaskularna hipertenzija

Gordana Vukčević Milošević, Mirjana Tomić, Jasminka Kostić, Branka Terzić, Gabrijela Nikčević, Nevena Banković, Marija Marjanović, Bojana Subotić

Srce i krvni sudovi, 31(2):82-86

RT 3D ehokardiografija

Danijela Trifunović, Milan Petrović, Dimitra Kalimanovska Oštrić, Kristina Jovanović, Bosiljka Vujisić-Tešić

Srce i krvni sudovi, 31(2):87-89

Acute coronary syndromes

Charles Knight, Adam D. Timmis

Srce i krvni sudovi, 31(2):90-99