časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 39

Broj 4

Godina 2020

Urednik

Slobodan Obradović

Balon angioplastika kod hronične tromboembolijske plućne hipertenzije

Slobodan Obradović, Boris Džudović, Zoran Jović, Nemanja Đenić, Jovan Matijašević, Uroš Batranović, Srđan Gavrilović

Srce i krvni sudovi, 39(4):123-127

Prognostički potential ST2 kod pacijenata sa hroničnom srčanom slabošću

Valentina Mitić, Dijana Stojanović, Marina Deljanin Ilić, Dejan Petrović

Srce i krvni sudovi, 39(4):128-132

Dvolumenski mikrokateter u lečenju hroničnih totalnih okluzija

Stefan Juričić, Dario Jelić, Siniša Stojković

Srce i krvni sudovi, 39(4):133-135

ESC uputstva za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesti tokom pandemije COVID-19

Srce i krvni sudovi, 39(4):136-200

ABSTRACT - Balloon angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Slobodan Obradović, Boris Džudović, Zoran Jović, Nemanja Đenić, Jovan Matijašević, Uroš Batranović, Srđan Gavrilović

Srce i krvni sudovi, 39(4):123-127

ABSTRACT - Prognostic potential of ST2 in patients with chronic heart failure

Valentina Mitić, Dijana Stojanović, Marina Deljanin Ilić, Dejan Petrović

Srce i krvni sudovi, 39(4):128-132

ABSTRACT - Dual-lumen microcatheter in chronic total occlusion

Stefan Juričić, Dario Jelić, Siniša Stojković

Srce i krvni sudovi, 39(4):133-135