časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 38

Broj 4

Godina 2019

Urednik

Slobodan Obradović

MB-LATER skor kao koristan predictor ponovne pojave aritmija

Milan Marinković, Aleksandar Kocijančić, Vladan Kovačević, Miroslav Mihajlović, Jelena Simić, Nikola Isailović, Anja Radunović, Vera Vučićević, Tatjana Potpara, Nebojša Mujović

Srce i krvni sudovi, 38(4):173-178

„Prave“ bifurkacije koronarnih arterija u akutnom koronarnom sindromu

Aleksandra Maksimović, Branko Suđecki, Vladimir Jovanović, Srđan Kafedžić, Milivoje Cerović, Dušan Miličević, Gojko Obradović, Ivan Ilić

Srce i krvni sudovi, 38(4):179-183

The year in cardiology: cardiovascular prevention

Kausik K. Ray, Ulrich Laufs, Francesco Cosentino, Melvin D. Lobo, and Ulf Landmesser

Srce i krvni sudovi, 38(4):184-192

The year in cardiology: imaging

Dudley Pennell, Victoria Delgado, Juhani Knuuti, Pàl Maurovich-Horvat, and Jeroen J. Bax

Srce i krvni sudovi, 38(4):193-202

APSTRAKT - MB-LATER skor kao koristan predictor ponovne pojave aritmija

Milan Marinković, Aleksandar Kocijančić, Vladan Kovačević, Miroslav Mihajlović, Jelena Simić, Nikola Isailović, Anja Radunović, Vera Vučićević, Tatjana Potpara, Nebojša Mujović

Srce i krvni sudovi, 38(4):173-178

APSTRAKT - „Prave“ bifurkacije koronarnih arterija u akutnom koronarnom sindromu

Aleksandra Maksimović, Branko Suđecki, Vladimir Jovanović, Srđan Kafedžić, Milivoje Cerović, Dušan Miličević, Gojko Obradović, Ivan Ilić

Srce i krvni sudovi, 38(4):179-183