časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 40

Broj 1

Godina 2021

Urednik

Slobodan Obradović

Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

Tamara Kovačević Preradović, Bojan Stanetić, Željko Živanović, Ljiljana Kos, Nikola Šobot, Sanja Stojković, Dragan Unčanin

Srce i krvni sudovi, 40(1):5-7

Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

Ivana Nedeljković, Vojislav Giga, Marina Ostojić, Ana Đorđevic Dikić, Nebojša Mujović, Nenad Dikić, Ivan Nikolić, Marko Banović, Tamara Stojmenović Antić, Olga Arsenović Nedeljković, Ružica Maksimović, BrankoBeleslin

Srce i krvni sudovi, 40(1):8-11

Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

Bojan Stanetić, Tamara Kovačević-Preradović, Ljiljana Kos, Željko Živanović, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 40(1):12-14

MINOCA uzrokovana erozijom plaka

Milenko Čanković, Dragana Dabović, Nikola Komazec, Snezana Tadić, Milovan Petrović, Dragan Debeljački, Anastazija Stojšić Milosavljević

Srce i krvni sudovi, 40(1):15-18

Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

Andrej Preveden, Miodrag Golubović, Marija Bjelobrk, Tatjana Miljković, Snežana Stojšić, Aleksandra Ilić, Dragan Gajić, Anastazija Stojšić Milosavljević, Lazar Velički

Srce i krvni sudovi, 40(1):19-25

COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

Dragana Šarenac

Srce i krvni sudovi, 40(1):26-31

ESC preporuke: Sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima

Srce i krvni sudovi, 40(1):41-44

APSTRAKT - Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

Tamara Kovacevic Preradovic, Bojan Stanetic, Zeljko Zivanovic, Ljiljana Kos, Nikola Sobot, Sanja Stojkovic, Dragan Uncanin

Srce i krvni sudovi, 40(1):5-7

APSTRAKT - Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

Ivana Nedeljkovic, Vojislav Giga, Marina Ostojic, Ana Djordjevic Dikic, Nebojsa Mujovic, Nenad Dikic , Ivan Nikolic , Marko Banovic, Tamara Stojmenović Antic, Olga Arsenovic Nedeljkovic, Ruzica Maksimovic, BrankoBeleslin

Srce i krvni sudovi, 40(1):8-11

APSTRAKT - Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

Bojan Stanetic, Tamara Kovacevic-Preradovic, Ljiljana Kos, Zeljko Zivanovic, Miodrag Ostojic

Srce i krvni sudovi, 40(1):12-14

APSTRAKT - MINOCA uzrokovana erozijom plaka

Milenko Cankovic, Dragana Dabovic , Nikola Komazec , Snezana Tadic, Milovan Petrovic, Dragan Debeljacki , Anastazija Stojsic Milosavljevic

Srce i krvni sudovi, 40(1):15-18

APSTRAKT - Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

Andrej Preveden, Miodrag Golubovic, Marija Bjelobrk, Tatjana Miljkovic, Snezana Stojsic, Aleksandra Ilic, Dragan Gajic, Anastazija Stojsic Milosavljevic, Lazar Velicki

Srce i krvni sudovi, 40(1):19-25

APSTRAKT - COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

Dragana Sarenac

Srce i krvni sudovi, 40(1):26-31