časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 40

Broj 2

Godina 2021

Urednik

Slobodan Obradović

Srčana slabost i maligne bolesti

Jadranka Dejanović, Vanja Drljević Todić

Srce i krvni sudovi, 40(2):91-93

Antikancerski lekovi i ventrikularne aritmije

Slobodan Obradović, Dejan Kojić

Srce i krvni sudovi, 40(2):94-96

Novi antikancerski lekovi koji pojačavaju imuni odgovor

Slobodan Obradović, Arsen Ristić

Srce i krvni sudovi, 40(2):97

Perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa malignitetom

Sonja Šalinger, Tomislav Kostić, Svetlana Apostolović, Zoran Perišić, Milan Pavlović, Nenad Bozinović, Vesna Mitić, Milan Živković

Srce i krvni sudovi, 40(2):98-101

Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Slobodan Obradovic, Boris Dzudovic, Sonja Martinovic Salinger, Jovan Matijasevic

Srce i krvni sudovi, 40(2):102-104

Troponini i natriuretični peptidi

Ljiljana Jovanović, Slobodan Obradović, Marija Vasić, Bratislav Dejanović, Tamara Anđelić

Srce i krvni sudovi, 40(2):105-110

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

Srce i krvni sudovi, 40(2):111-191

ABSTRACT - Heart failure and malignancies

Jadranka Dejanovic, Vanja Drljević Todic

Srce i krvni sudovi, 40(2):91-93

ABSTRACT - Percutaneous coronary interventions in patients with malignancies

Sonja Salinger, Tomislav Kostic, Svetlana Apostolovic, Zoran Perisic, Milan Pavlovic, Nenad Bozinovic, Vesna Mitic, Milan Zivkovic

Srce i krvni sudovi, 40(2):98-101

APSTRAKT - Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Slobodan Obradović, Boris Džudović, Sonja Martinović Šalinger , Jovan Matijašević

Srce i krvni sudovi, 40(2):102-184

APSTRAKT - Troponini i natriuretični peptidi u predviđanju kardiotokcičnost

Ljiljana Jovanović, Slobodan Obradović, Marija Vasić , Bratislav Dejanović , Tamara Anđelić

Srce i krvni sudovi, 40(2):105-110