časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 32

Broj 4

Godina 2013

Urednik

Miodrag Ostojić

Jatrogene povrede perifernih arterija

Andreja Dimić, Slobodan Cvetković, Miloš Sladojević, Lazar Davidović

Srce i krvni sudovi, 32(4):293-297

Hirurška revaskularizacija miokarda

Saša Kačar, Mirjana Kačar

Srce i krvni sudovi, 32(4):298-303

GRK-2 inhibitor lek

Marko Vasić, Nina Japundžić Žigon

Srce i krvni sudovi, 32(4):304-308

Mogućnosti unapređenja primarnih perkutanih koronarnih intervencija

Olivera Mićić, Milan A. Nedeljković, Vuk Mijailović, Katica Mraković, Branko Tomić

Srce i krvni sudovi, 32(4):309-312

Nepodudarnost elektrokardiografske i angiografske lokalizacije

Olivera Mićić, Milan A. Nedeljković, Vuk Mijailović, Katica Mraković, Branko Tomić

Srce i krvni sudovi, 32(4):313-316

Almanac 2012: cardiovascular risk scores

Pascal Meier, Adam Timmis

Srce i krvni sudovi, 32(4):317-326