ESC/ACC i druga obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

12.03.2016

Kongresi i događaji Evropskog kardiološkog udruženja (ESC)

Saznajte više

09.03.2016

Izveštaj s Prolećnog sastanka 2016.

Obaveštenje o aktuelnim temama i aktivnostima ESC sa Prolećnog sastanka (Spring summit, Sophia Antipolis, 2 i 3 marta 2016. godine)

Saznajte više

03.03.2016

Dostupna nova platforma kardiološke edukacije ESC

Najava

Saznajte više

23.02.2016

65. međunarodni kongres ESCVS

Najava kongresa

Saznajte više

17.02.2016

Kongresi i događaji Evropskog kardiološkog udruženja (ESC)

Saznajte više