Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

04.09.2023

XXIV kongres Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.08.2023

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.08.2023

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

16.07.2023

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

04.07.2023

Podrška za učešće na kongresu za odlazak na TCT 2023

UKS obaveštenja

Saznajte više

29.06.2023

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

29.05.2023

Podrška za učešće na kongresu Udruženja za kardiovaskularnu angiografiju i intervencije 2023

UKS obaveštenja

Saznajte više

23.05.2023

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

18.05.2023

Workshop: 3D maping sistemi u kateterskim ablacijama supraventrikularnih tahikardija

UKS obaveštenja

Saznajte više

18.05.2023

Podrška za učešće na ESC kongresu 2023

UKS obaveštenja

Saznajte više