Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

13.07.2022

Prijava za podršku za učešće na ESC kongresu 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

30.06.2022

CARDIO UPDATE EUROPE 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

07.06.2022

CMR Forum 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

09.05.2022

Poziv za PCR Pariz 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

27.04.2022

Prijave za podršku za učešće na kongresu EuroPCR 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više

04.03.2022

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

02.03.2022

EuroPCR2022 besplatne kotizacije

UKS obaveštenja

Saznajte više

23.02.2022

Ciklusna predavanja Novine u lečenju kardiovaskularnih oboljenja

UKS obaveštenja

Saznajte više

17.02.2022

Poziv za sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

03.02.2022

PRACSIS 2022

UKS obaveštenja

Saznajte više