Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

29.12.2021

Srećni praznici!

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.12.2021

Završeni izbori u Udruženju kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

03.12.2021

Ponovljena sednica Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.12.2021

TAVI SIMPOZIJUM DEDINJE 2021

UKS obaveštenja

Saznajte više

18.11.2021

Poziv za sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

08.11.2021

Obaveštenje o izborima

UKS obaveštenja

Saznajte više

11.10.2021

Avatar studija u okviru Late Breaking Clinical Trial session na AHA 2021 kongresu

UKS obaveštenja

Saznajte više

07.10.2021

Podrška za učešće na kursu European Resuscitation Council - Advanced Life Support

UKS obaveštenja

Saznajte više

03.10.2021

Konkurs za nagradu "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za naučno-istraživački rad iz oblasti kardiovaskularne medicine za period 2019-2021.

UKS obaveštenja

Saznajte više

30.09.2021

Pošaljite apstrakte i prikaze slučajeva za ACC22

UKS obaveštenja

Saznajte više