obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

23.11.2023

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

 Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 07.12.2023. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom: 

 1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 04.09.2023. godine
 2. izbor pet potpredsednika upravnog odbora
 3. izbor budućeg predsednika upravnog odbora (2025-2027)
 4. izbor sekretara/blagajnika
 5. izbor tri člana nadzornog odbora
 6. izbor predsednika skupštine
 7. izbor zamenika predsednika skupštine
 8. izbor prof. Milana Nedeljkovića za dopisnog člana SANU

 Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 04.12.2023. godine, dostave predloge kandidata za sledeće funkcije, potpisane od strane najmanje 10 članova UKS na email sekretara udruženja dr Milenka Čankovića, milenko.cankovic@gmail.com  i to: 

 • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
 • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd
 • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
 • potpredsednik upravnog odbora nadležan za radne grupe i podružnice
 • potpredsednik upravnog odbora nadležan za časopis „Srce i krvni sudovi“ i internet prezentaciju
 • predsednik skupštine
 • zamenik predsednika skupštine
 • tri člana nadzornog odbora

 Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 05.12.2023. godine do 07.12.2023. godine do 12 časova.

 Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

 Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije