obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

sva obaveštenja

obaveštenja

ESC, ACC/AHA i druga međunarodna

sva obaveštenja

Kongresi

Najave predstojećih kongresa

NOVA-K

Novi Sad

28.10.2022 - 30.10.2022
Medicinski fakultet u Novom Sadu

PRACSIS 2023

Trebinje

02.06.2023 - 03.06.2023
Trebinje, Republika Srpska, BiH