časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 34

Broj 4

Godina 2015

Urednik

Miodrag Ostojić

Terapija glukoza-insulin-kalijum

Gordana Krljanac, Milika Ašanin, Igor Mrdović, Lidija Savić, Dragan Matić, Goran Stanković, Mina Radovanović, Zorana Vasiljević

Srce i krvni sudovi, 34(4):163-173

Savremene indikacije za perkutanu koronarnu revaskularizaciju

Stefan Juričić, Siniša Stojković, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 34(4):174-178

Ehokardiografski parametri i ishod bolesti nakon infarkta miokarda

Lucia Simona Oalđe, Ivana Pletikosić, Anastazija Stojšić Milosavljević, Biljana Radišić, Dušanka Dejanović

Srce i krvni sudovi, 34(4):179-185

Primena neinvazivnih dijagnostičkih metoda

Ivana Rakočević, Vojislav Giga, Jelena Stepanović, Nikola Bošković, Ivana Nedeljković, Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić

Srce i krvni sudovi, 34(4):186-188

Apstrakt - Glucose-insulin-potassium therapy

Gordana Krljanac, Milika Ašanin, Igor Mrdović, Lidija Savić, Dragan Matić, Goran Stanković, Mina Radovanović, Zorana Vasiljević

Srce i krvni sudovi, 34(4):173-173

Apstrakt - Contemporary indications for percutaneous coronary revascularization

Stefan Juričić, Siniša Stojković, Branko Beleslin1

Srce i krvni sudovi, 34(4):178-178

Apstrakt - Echocardiographic parameters and clinical outcome

Lucia Simona Oalđe, Ivana Pletikosić, Anastazija Stojšić Milosavljević, Biljana Radišić, Dušanka Dejanović1

Srce i krvni sudovi, 34(4):185-185

Apstrakt - Non-invasive diagnostic tests

Ivana Rakočević, Vojislav Giga, Jelena Stepanović, Nikola Bošković, Ivana Nedeljković, Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić

Srce i krvni sudovi, 34(4):188-188