časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 34

Broj 2

Godina 2015

Urednik

Miodrag Ostojić

Trojna antitrombocitna terapija i akutni koronarni sindrom

Željko Delić , Slavica Ćirković

Srce i krvni sudovi, 34(2):33-33

Waist Circumference and Thromboembolic Risk

Snežana Lazić, Sanja Marković, Maja Šipić, Bratislav Lazić

Srce i krvni sudovi, 34(2):34-34

Analiza faktora rizika

Milan Zlatar, Dragan Matić, Branislava Zlatar, Marija Marjanović, Dario Jelić, Milan Gajić

Srce i krvni sudovi, 34(2):35-35

Symptomatic valvular and non-valvular atrial fibrillation

Sanja Marković, Snežana Lazić, Maja Šipić, Bratislav Lazić

Srce i krvni sudovi, 34(2):36-36

Efficacy and safety of thromboprophylaxis

Savić J., Vučković B., Gnip S., Čanak V., Filipov P., Mitić G.

Srce i krvni sudovi, 34(2):37-37

Anticoagulation in Pacemaker-Detected Atrial Fibrillation

Ljilja Musić

Srce i krvni sudovi, 34(2):38-38

Kako primenjujemo znanja

Željko Delić, Slavica Ćirković

Srce i krvni sudovi, 34(2):39-43

Analiza predisponirajućih faktora

Maja Šipić, Snežana Lazić, Zoran Marčetić, Biljana Krdžić

Srce i krvni sudovi, 34(2):44-44

The sources of health and disease-related information

Vera Jokić, Nada Jokić, Marija Polovina, Tatjana S. Potpara

Srce i krvni sudovi, 34(2):45-45

Upućenost obolelih od atrijalne fibrilacije

Vera Jokić, Nada Jokić, Marija Polovina, Tatjana S. Potpara

Srce i krvni sudovi, 34(2):46-50

Optimal non-vitamin K antagonist oral anticoagulant choice

Marija Polovina, Tatjana Potpara

Srce i krvni sudovi, 34(2):51-51

Uticaj intraoperativnih parametara

M. Vukićević, S. Putnik

Srce i krvni sudovi, 34(2):52-52

Pretilost - gojaznost

Dragana Ivanović

Srce i krvni sudovi, 34(2):53-57

Proširene vene

Dragana Ivanović

Srce i krvni sudovi, 34(2):58-58

Hipertenzija kao faktor rizika

Milan Zlatar, Dragan Matić, Branislava Zlatar, Marija Marjanović, Dario Jelić

Srce i krvni sudovi, 34(2):2-3

Apstrakt - How to apply knowledge that we have

Željko Delić, Slavica Ćirković

Srce i krvni sudovi, 34(2):43-43

Apstrakt - Basic knowledge of oral anticoagulant therapy

Vera Jokić, Nada Jokić, Marija Polovina, Tatjana S. Potpara

Srce i krvni sudovi, 34(2):50-50