časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 36

Broj 2

Godina 2017

Urednik

Slobodan Obradović

Prognostički značaj stresne ehokardiografije

Grupa autora s Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za kardiologiju, KCS i KBC Kosovska Mitrovica

Srce i krvni sudovi, 36(2):89-95

Effect of very short-term inpatient cardiac rehabilitation programs

Dejan Spiroski, Mojsije Andjić, Ivana Burazor, Slavica Stevović, Zoran Ćosić, Olivera Ilić Stojanović, Milica Lazović, Ana Djordjević Dikić, Marija Zdravković, Dragan Lović, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 36(2):96-101

Significance of relative coronary flow reserve

Milorad Tesić, Ana Djordjević-Dikić, Dimitra Kalimanovska Oštrić, Nikola Bošković, Goran Stanković , Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 36(2):102-104

The meaning of retrograde coronary flow

Ivana Rakocevic, Vojislav Giga, Marija Petrovic, Nikola Boskovic, Milan Dobrić, Branko Beleslin, Ana Djordjevic Dikic

Srce i krvni sudovi, 36(2):105-106

Električna oluja kod pacijenta nakon akutnog infarkta miokarda

Aleksandar Selaković, Predrag Djuran, Milica Zarić

Srce i krvni sudovi, 36(2):107-110

2014 ESC Preporuke za dijagnozu i lečenje hipertrofične kardiomiopatije

Radna grupa za dijagnozu i lečenje hipertrofične kardiomiopatije Evropskog udruženja kardiologa (ESC)

Srce i krvni sudovi, 36(2):111-166

Abstract - Prognosticki znacaj stresne ehokardiografije

Autori s Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Klinike za kardiologiju, Klinički centar Srbije i KBC Kosovska Mitrovica

Srce i krvni sudovi, 36(2):89-95

Abstract - Effect of very short-term inpatient cardiac rehabilitation programs

Dejan Spiroski, Mojsije Andjić, Ivana Burazor, Slavica Stevović, Zoran Ćosić, Olivera Ilić Stojanović, Milica Lazović, Ana Djordjević Dikić, Marija Zdravković, Dragan Lović, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 36(2):96-101

Abstract - Significance of relative coronary flow reserve

Milorad Tesić, Ana Djordjević-Dikić, Dimitra Kalimanovska Oštrić, Nikola Bošković, Goran Stanković , Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 36(2):102-104

Abstract - The meaning of retrograde coronary flow

Ivana Rakocevic, Vojislav Giga, Marija Petrovic, Nikola Boskovic, Milan Dobrić, Branko Beleslin, Ana Djordjevic Dikic

Srce i krvni sudovi, 36(2):105-106

Abstract - Elektricna oluja kod pacijenta nakon akutnog infarkta miokarda

Aleksandar Selaković, Predrag Djuran, Milica Zarić

Srce i krvni sudovi, 36(2):107-110