časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 36

Broj 4

Godina 2017

Urednik

Slobodan Obradović

Šta nam novo donose preporuke za STEMI 2017?

Mila Kovačević, Ilija Srdanović , Robert Jung

Srce i krvni sudovi, 36(4):225-228

Dileme oko primene dvojne antitrombocitne terapije

Slobodan Obradović , Mila Kovačević

Srce i krvni sudovi, 36(4):229-232

Symptomatic artery disease as a predictor

Sonja Šalinger-Martinović, Svetlana Apostolović , Dragana Stanojević , Boris Džudović , Bojana Subotić , Nataša Novicić , Slobodan Obradović

Srce i krvni sudovi, 36(4):233-237

Type of revascularization and outcome

Tanja Popov, Ilija Srdanović, Snežana Bjelić , Stamenko Šušak , Aleksandra Vulin, Maja Stefanović, Snežana Tadić

Srce i krvni sudovi, 36(4):238-244

Thrombus aspiration

Nemanja Milićević, Siniša Stojković, Vladimir Miloradović, Siniša Maksimović

Srce i krvni sudovi, 36(4):245-248

Images in medicine

Stefan Simović, Goran Davidović, Rada Vučić, Vladimir Miloradović

Srce i krvni sudovi, 36(4):249

Acute aortic dissection

Rada Vučić, Stefan Simović, Mladen Kočica, Vladimir Miloradović , Ivan Simić , Olivera Andrejić

Srce i krvni sudovi, 36(4):250-253

The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation

Prevod pripremili: Ilija Srdanović, Snežana Bjelić, Sonja Dimić, Miloš Trajković, Branislav Crnomarković, Maja Stefanović, Dragica Tešić

Srce i krvni sudovi, 36(4):254-275

Abstract - Šta nam novo donose preporuke

Mila Kovačević, Ilija Srdanović, Robert Jung

Srce i krvni sudovi, 36(4):225-228

Abstract - Dileme oko primene dvojne antitrombocitne terapije

Slobodan Obradović, Mila Kovačević

Srce i krvni sudovi, 36(4):229-232

Abstract - Simptomatska arterijska bolest

Sonja Šalinger-Martinović, Svetlana Apostolović, Dragana Stanojević, Boris Dzudovic, Bojana Subotic, Natasa Novicic, Slobodan Obradović

Srce i krvni sudovi, 36(4):233-237

Abstract - Način revaskularizacije miokarda

Tanja Popov, Ilija Srdanović, Snežana Bjelić, Stamenko Šušak, Aleksandra Vulin, Maja Stefanović, Snežana Tadić

Srce i krvni sudovi, 36(4):238-244

Abstract - Aspiracija tromba

Nemanja Milićević, Siniša Stojković, Vladimir Miloradović, Siniša Maksimović

Srce i krvni sudovi, 36(4):JZU „Sv Vračevi“ Bijeljina

Abstract - Preklapanje akutne disekcije aorte

Rada Vucic, Stefan Simovic, Mladen Kocica, Vladimir Miloradovic, Ivan Simic, Olivera Andrejic

Srce i krvni sudovi, 36(4):250-253