časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 30

Broj 1

Godina 2011

Urednik

Miodrag Ostojić

Reč urednika

Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):6-8

In memoriam prof. dr Srećko I. Nedeljković

Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):10-14

Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

Tatjana S. Potpara, Marija M. Polovina, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):15-20

Optička koherentna tomografija

Zoran Perišić

Srce i krvni sudovi, 30(1):21-25

Prediktori pojave srčane insuficijencije

Grupa autora

Srce i krvni sudovi, 30(1):27-34

Pokazatelji oksidativnog stresa i aktivnosti antioksidativnih enzima

Slavica Radovanović, Tatjana Đukić, Sonja Suvakov, Mirjana Krotin, Dragan V. Simić, Ana Savić Radojević, Marija Plješa Ercegovac, Aleksandra Đoković, Marija Matić, Nataša Janković, Tatjana Simić

Srce i krvni sudovi, 30(1):35-42

Povezanost intraventrikularnih poremećaja provođenja i cirkadijalnih promena varijabilnosti srčane frekvencije

Marija M. Polovina, Tatjana S. Potpara, Dijana Đikić, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):43-50

Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

Milorad Živković , Goran Stanković , Vladan Vukčević , Zlatko Mehmedbegović , Vladimir Dedović

Srce i krvni sudovi, 30(1):51-54

Tamponada srca

Vladan Kovačević, Georgios Sianos, Milan Nedeljković, Arsen Ristić, Vladimir Dedović, Branko Beleslin, Siniša Stojković, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):55-59

Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

Milan Dobrić, Jelena Kostić, Miloje Tomašević, Branko Beleslin, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):60-61

Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

Zlatko Mehmedbegović, Osamu Katoh, Goran Stanković, Branko Beleslin, Dejan Orlić, Vladan Vukčević, Miodrag Živković, Vladimir Dedović, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):62-65

APSTRAKT - Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

Tatjana S. Potpara, Marija M. Polovina, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):15-20

APSTRAKT - Optička koherentna tomografija

Zoran Perišić

Srce i krvni sudovi, 30(1):21-25

APSTRAKT - Prediktori pojave srčane insuficijencije

Grupa autora

Srce i krvni sudovi, 30(1):27-34

APSTRAKT - Pokazatelji oksidativnog stresa

Slavica Radovanović, Tatjana Đukić, Sonja Suvakov, Mirjana Krotin, Dragan V. Simić, Ana Savić Radojević, Marija Plješa Ercegovac, Aleksandra Đoković, Marija Matić, Nataša Janković, Tatjana Simić

Srce i krvni sudovi, 30(1):35-42

APSTRAKT - Povezanost intraventrikularnih poremećaja

Marija M. Polovina, Tatjana S. Potpara, Dijana Đikić, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):43-50

APSTRAKT - Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

Milorad Živković , Goran Stanković , Vladan Vukčević , Zlatko Mehmedbegović , Vladimir Dedović

Srce i krvni sudovi, 30(1):51-54

APSTRAKT - Tamponada srca

Vladan Kovačević, Georgios Sianos, Milan Nedeljković, Arsen Ristić, Vladimir Dedović, Branko Beleslin, Siniša Stojković, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):55-59

APSTRAKT - Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

Milan Dobrić, Jelena Kostić, Miloje Tomašević, Branko Beleslin, Miodrag Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):60-61

APSTRAKT - Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

Zlatko Mehmedbegović, Osamu Katoh, Goran Stanković, Branko Beleslin, Dejan Orlić, Vladan Vukčević, Miodrag Živković, Vladimir Dedović, Miodrag Č. Ostojić

Srce i krvni sudovi, 30(1):62-65