časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 37

Broj 4

Godina 2018

Urednik

Slobodan Obradović

Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

Isidora Grozdić Milojević, Dragana Šobić Šaranović, Vera M. Artiko

Srce i krvni sudovi, 37(4):209-211

„Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

Srđan Aleksandrić, Nebojša Radovanović, Nebojša Antonijević, Goran Stanković, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 37(4):212-218

Značaj rane dijanoze urođenih trombofilija

Gabrijela Stojković, Dejan Đokić, Jelena Stojanović, Olivera Božić, Miodrag Miladinović, Aleksandar Stanković, Ana Đorđević Dikić, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 37(4):219-221

Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

Vojislav Giga, Milorad Tešić

Srce i krvni sudovi, 37(4):222-224

APSTRAKT - Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

Isidora Grozdić Milojević, Dragana Šobić Šaranović, Vera M. Artiko

Srce i krvni sudovi, 37(4):209-211

APSTRAKT - “Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

Srđan Aleksandrić, Nebojša Radovanović, Nebojša Antonijević, Goran Stanković, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 37(4):212-218

ABSTRACT - The role of early diagnosis of inherited thrombophilia

Gabrijela Stojković, Dejan Đokić, Jelena Stojanović, Olivera Božić, Miodrag Miladinović, Aleksandar Stanković, Ana Đorđević Dikić, Branko Beleslin

Srce i krvni sudovi, 37(4):219-221

APSTRAKT - Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

Vojislav Giga, Milorad Tešić

Srce i krvni sudovi, 37(4):222-224