časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 33

Broj 4

Godina 2014

Urednik

Miodrag Ostojić

Prva iskustva u primeni rivaroksabana

Slobodan Obradović, Boris Džudović, Snježana Vukotić, Danijela Vraneš, Miodrag Šipčić, Lidija Torbica, Nenad Ratković, Veljko Milić, Bojana Subotić, Anđelka Ristić

Srce i krvni sudovi, 33(4):227-230

Gastrointestinalno krvarenje

Ida Subotić, Nebojša Radovanović, Mina Radosavljević Radovanović, Ana Novaković, Maja Prodanović

Srce i krvni sudovi, 33(4):231-233

Arterijska hipertenzija i disekcija aorte

Tanja Popov, Andrija Tenji, Jadranka Dejanović, Gordana Panić

Srce i krvni sudovi, 33(4):234-237

Asimptomatska tesna aortna stenoza

Marko Banović, Biljana Obrenović Kirćanski

Srce i krvni sudovi, 33(4):238-240

Lečenje arterijske hipertenzije

Bojan Ilić, Milovan Stojanović, Marina Deljanin Ilić

Srce i krvni sudovi, 33(4):241-245

Bolesnik sa valvularnom manom

Nataša Janković, Dragan V. Simić, Ognjen Gudelj, Dijana Đikić, Vladan Kovačević, Ivana Petrović, Milan Marinković, Aleksandar Kocijančić, Nebojša Mujović

Srce i krvni sudovi, 33(4):246-248

Hronična srčana insuficijencija

Ružica Janković Tomašević, Svetlana Apostolović

Srce i krvni sudovi, 33(4):249-250

Prikaz slučaja bolesnice sa hipertrofičnom neopstruktivnom kardiomiopatijom

Olga Petrović, Bosiljka Vujisić Tešić, Ivana Nedeljković, Milan Petrović, Marija Boričić Kostić, Milorad Tešić, Danijela Trifunović, Mirjana Dragović

Srce i krvni sudovi, 33(4):251-253

Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Pascal Meier, Alexandra J Lansky, Andreas Baumbach

Srce i krvni sudovi, 33(4):254-260

Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing

Reginald Liew

Srce i krvni sudovi, 33(4):261-272

Almanac 2013: heart failure

Andrew L Clark

Srce i krvni sudovi, 33(4):273-278

Almanah 2013: novel non-coronary cardiac interventions

Pascal Meier, Olaf Franzen, Alexandra J Lansky

Srce i krvni sudovi, 33(4):279-287

Almanac 2013: stable coronary artery disease

Srce i krvni sudovi, 33(4):288-294

Apstrakt - First experiences in the implementation of rivaroxaban

Slobodan Obradović, Boris Džudović, Snježana Vukotić, Danijela Vraneš, Miodrag Šipčić, Lidija Torbica, Nenad Ratković, Veljko Milić, Bojana Subotić, Anđelka Ristić

Srce i krvni sudovi, 33(4):230-230

Apstrakt - Gastrointestinal bleeding

Ida Subotić, Nebojša Radovanović, Mina Radosavljević Radovanović, Ana Novaković, Maja Prodanović

Srce i krvni sudovi, 33(4):233-233

Apstrakt - Arterial hypertension and aortic dissection

Tanja Popov, Andrija Tenji, Jadranka Dejanović, Gordana Panić

Srce i krvni sudovi, 33(4):237-237

Apstrakt - Asymptomatic severe aortic stenosis and stress testing

Marko Banovic, Biljana Obrenovic Kircanski

Srce i krvni sudovi, 33(4):240-240

Apstrakt - Treatment of arterial hypertension

Bojan Ilić, Milovan Stojanović, Marina Deljanin Ilić

Srce i krvni sudovi, 33(4):245-245

Apstrakt - A patient with valvular heart disease

Nataša Janković, Dragan V. Simić, Ognjen Gudelj, Dijana Đikić, Vladan Kovačević, Ivana Petrović, Milan Marinković, Aleksandar Kocijančić, Nebojša Mujović

Srce i krvni sudovi, 33(4):248-248

Apstrakt - Chronic heart failure

Ružica Janković Tomašević, Svetlana Apostolović

Srce i krvni sudovi, 33(4):250-250

Apstrakt - Hypertrophic cardiomyoparthy

Olga Petrovic, Bosiljka Vujisić Tešić, Ivana Nedeljković, Milan Petrović, Marija Boričić Kostić, Milorad Tešić, Danijela Trifunović, Mirjana Dragović

Srce i krvni sudovi, 33(4):254-254

Apstrakt - Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Pascal Meier, Alexandra J Lansky, Andreas Baumbach

Srce i krvni sudovi, 33(4):254-254

Apstrakt - Almanac 2013 cardiac arrhythmias and pacing

Reginald Liew

Srce i krvni sudovi, 33(4):261-261

Apstrakt - Almanah 2013 novel non-coronary cardiac interventions

Pascal Meier, Olaf Franzen, Alexandra J Lansky

Srce i krvni sudovi, 33(4):279-279