časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 33

Broj 3

Godina 2014

Urednik

Miodrag Ostojić

Tromboprofilaksa kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom

Tatjana S. Potpara

Srce i krvni sudovi, 33(3):177-178

Farmakološke karakteristike novih oralnih antikoagulantnih lekova

Marija M. Polovina, Tatjana S. Potpara, Milica S. Prostran

Srce i krvni sudovi, 33(3):179-186

Novi oralni antikoagulantni lekovi

Gorana Mitić

Srce i krvni sudovi, 33(3):188-191

Efikasnost novih oralnih antikoagulantnih lekova

Marija M. Polovina, Tatjana S. Potpara

Srce i krvni sudovi, 33(3):192-203

Bezbednost oralne antikoagulantne terapije

Tatjana S. Potpara, Marija M. Polovina

Srce i krvni sudovi, 33(3):203-210

Oralna antikoagulantna terapija

Miloje Tomašević, Srđan Aleksandrić

Srce i krvni sudovi, 33(3):212-215

Koncept modifikacije doze oralnih antikoagulantnih lekova

Tatjana S. Potpara, Gregory Y.H. Lip

Srce i krvni sudovi, 33(3):216-219

Apstrakti

Srce i krvni sudovi, 33(3):221-226