Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

XXIII Kongres UKS

21.10.2021 - 23.10.2021
Crowne Plaza, Beograd

Sa posebnim zadovoljstvom najavljujem ovogodišnji XXIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije koji će se održati 21-23. oktobra 2021., u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Mesto održavanja Kongresa smo premestili u Beograd zbog praktičnih i epidemioloških razloga.

Kongres će u skladu sa sadašnjom epidemiološkom situacijom biti održan kao hibridni događaj u velikm salama Hotela Crown Plaza, sa direktnim tv prenosom sesija iz svih sala (3 paralelna prenosa u samim salama za predavanja (najsavremenija tehnika) i istovremeno putem interneta na posebnu internet platformu kongresa i poznate socijalne mreže. Određeni manji broj sesija će biti snimljene unapred i emitovane u određeno vreme prema Programu Kongresa.

Prisustvo slušalaca u salama za predavanja isključivo će zavisiti od razvoja epidemiološke situacije i odluka odgovarajućih regulatornih tela Republike Srbije. 

Online platformi možete da pristupite preko ovog linka.

Kongres je dobio maksimalan broj bodova za KME od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, kao nacionalni kongres s međunarodnim učešćem i to:

- predavači 13 bodova

- usmena prezentacija 11 bodova

- poster prezentacija 9 bodova

- slušaoci 8 bodova. 

Pravo na KME bodove ostvaruju svi učesnici koji uplate kotizaciju.

Kotizacija: 100 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) plus PDV (informacije: zivka.milicevic@gmail.com). Kotizacija obezbeđuje istovremeno sledeće:

  1. Dvogodišnju članarinu u UKS
  2. Članstvo u European Society of Cardiology
  3. KME bodove Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za učešće na Kongresu.

Nezavisno od kotizacije pristup “online” sadržaju kongresa kao i ulaz u sale za predavanja (ukoliko bude moguć) je potpuno besplatan.

Takođe, planiramo da celokupan sadržaj konresa bude dostupan “online” 365 dana nakon Kongresa, na posebno kreiranoj internet platformi. 

Naučni Program će biti moderan i sveobuhvatan. Ovim putem pozivam sve članove UKS, zainteresovane za učešće na kongresu da pošalju svoje abstrakte ili gotove predloge naučnih sesija na sledeće mejl adrese: sstojkovi@mts.rsmisa.tesic@gmail.combelkan87@gmail.com.

REZERVACIJA SMEŠTAJA:

Informacije o smeštaju i rezervacija smeštaja vrši se kod tehničkog organizatora Rubicon Travel.

Kontakt:  email    kongresi@rubicontravel.rs

                 tel.br.   011 3981 411   060 4141590