Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

XXIV Kongres UKS

19.10.2023 - 22.10.2023
Hotel Palisad i Zlatibor, Zlatibor

Sa posebnim zadovoljstvom najavljujem ovogodišnji XXIV Kongres Udruženja kardiologa Srbije koji će se održati 19-22. oktobra 2023., u hotelu Palisad na Zlatiboru.

Kongres je dobio maksimalan broj bodova za KME od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije po odluci  br. 153-02-347/2023-1 pod brojem A-1-1631/23, kao nacionalni kongres s međunarodnim učešćem i to:

- predavači 13 bodova

- usmena prezentacija 11 bodova

- poster prezentacija 9 bodova

- slušaoci 8 bodova. 

Pravo na KME bodove ostvaruju svi učesnici koji uplate kotizaciju.

Kotizacija: 200 €(u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) plus 20% PDV (informacije: zivka.milicevic@gmail.com). Kotizacija obezbeđuje istovremeno sledeće:

  • Dvogodišnju članarinu u UKS
  • Članstvo u European Society of Cardiology
  • KME bodove Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za učešće na Kongresu.

Naučni Program će biti moderan i sveobuhvatan. Ovim putem pozivam sve članove UKS, zainteresovane za učešće na kongresu da pošalju svoje abstrakte ili gotove predloge naučnih sesija na sledeće mejl adrese: anastazija.stojsic@mf.uns.ac.rs; milenko.cankovic@gmail.com.

REZERVACIJA SMEŠTAJA:

Informacije o smeštaju i rezervacija smeštaja vrši se kod tehničkog organizatora Rubicon Travel.

Kontakt:  email    kongresi@rubicontravel.rs

                 tel.br.   011 3981 411   060 4141590

PRAVNE USLUGE:

Marija Petrović: marijaristovic@yahoo.com, 0641168586