Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

XI ECPD Međunarodna letnja škola o kardiovaskularnim bolestima

24.06.2019 - 28.06.2019
Hotel Mediteran, Budva, Crna Gora