Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

BASICS+ 2023

26.04.2023 - 27.04.2023
Hotel M, Beograd

PRATITE UŽIVO PRENOS S KONGRESA BASICS 2023

(Prenos se vrši preko ZOOM platforme-kliknite na link ispod, a zatim na dugme Launch meeting. Ukoliko ne želite da skinete aplikaciju, kliknite na drugi red ispod dugmeta i rečenicu Join from Your Browser)

 

26. APRIL - UŽIVO PRENOS

27. APRIL - UŽIVO PRENOS

 

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo zadovoljstvo da najavimo i da Vas pozovemo da učestvujete na šesnaestom kongresu iz interventne kardiologije BASICS+ (BelgrAde Summit of Interventional CardiologistS), koji će se održati u hotelu M u Beogradu u periodu 26-27. aprila 2023. godine. Tradicionalno, kongres će obuhvatiti prenose uživo kardiovaskularnih intervencija iz kateterizacionih sala širom Srbije. Program će obilovati aktuelnim temama, koronarnim i strukturnim intervencijama, kliničkim slučajevima i predavanjima eksperata iz oblasti interventne kardiologije.

S poštovanjem,

Dr Bratislav Milosavljević

Predsednik radne grupe za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije Udruženja Kardiologa Srbije

Organizacija: Radna grupa za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije Udruženja Kardiologa Srbije
Kotizacija: 130 evra (+PDV) za lekare, 60 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare (Jelena Stamenković email/tel: zivka.milicevic@gmail.com; 064-298-34-18)
Rezervacije smeštaja – Rubicon travel (Mirko Levajac, email/tel: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540)