Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

BELVIS 2023

09.06.2023 - 10.06.2023
Hotel Crowne Plaza, Beograd

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo zadovoljstvo da Vas još jednom podsetimo da se četvrti po redu BELVIS 2023 održava 9-10 Juna, u hotelu Crowne Plaza, Beograd, pod pokroviteljstvnom Udruženja kardiologa Srbije, Udruženja kardiovaskularnih hirurgra Srbije i Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored naučnog programa tokom simpozijuma će biti održana i praktična radionica koja će obuhvatiti implantaciju bioproteze na aortnoj poziciji na svinjskom/goveđem modelu.

Program simpozijuma je dostupan preko zvaničnog vebsajta kongresa (www.belvisbelgrade.com), kao i preko websajta Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije. Na sajtu kongresa je omogućen i link za registraciju. Kongres je akreditovan sa 9 bodova za predavače i 5 bodova za pasivno učešće.

Posebno smo počastvovani što će velika imena evropske i svetske kardiologije i kardiohirurgije govoriti o aktuelnim temama iz oblasti valvularnih oboljenja i infektivnog endokarditisa. U fokusu će biti i stanja koja često prate valvularna oboljenja, poput srčanog popuštanja i koronarne bolesti.

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Organizatori simpozijuma:

 Doc Marko Banović, kardiolog                                                                      

Prof Svetozar Putnik, kardiohirurg