Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

NOVA-K 2020

11.12.2020 - 12.12.2020
online

Poštovane koleginice i kolege,
Poštovani članovi UKS,

Od 11h počinje III NOVA-K 2020 Digital (Simpozijum Udruženja kardiologa Srbije „iNOVAcija znanja i mogućnosti razvoja Kardiologije u Srbiji, na kome ćemo imati:

  • snimljenje naučne sesije kojima ćete moći da pristupite počev od vremenski označenih termina. Program sadrži 2 vodeće teme lečenje supraventrikularnih aritmija i savremeni pristup u lečenju plućnih tromboembolija, uz inovacije znanja iz savremenog lečenja srčane slabosti, novina iz magnetne rezonance, antitrombocitne terapije u AKS, kardio-rehabilititacije 2020, iskustva u Srbiji sa TAVI procedurom i nezaobilazne teme imidžinga i kardiovaskularnih komplikacija COVID-19,
  • Komercijalne sesije farmaceutskih kompanija koje će se realizovati on-line iz studija.  

Imamo posebno zadovoljstvo da Vam najavimo i internacionalne eksperte u okviru 2 sesije:
- Intervju koji je uradio prof. Slobodan Obradović sa Prof. Stavrosom Konstantinidesom na temu aktulenih tema i izazova iz plućne tromboembolije
- “New trends in cardiac MR” sa COVID-19 kardiovaskularnim komplikacijama koji je organizovala i koju će moderirati doc. dr Marija Zdravković

Takođe, u poslednjem broju Srca i krvnih sudova za ovu godinu (broj 4, 2020) koji možete naći na sajtu UKS ćete pored originalnih radova naći i prevod ESC preporuka za dijagnostiku i lečenja kardiovaskularnih bolesti tokom pandemije COVID-19, koja je uradila ekipa iz IKVB Sremska Kamenica pod rukovodstvom prof. Milovana Petrovića.

Zahvaljujemo se svim predavačima koji su u ovim složenim okolnostima uspeli da realizuju svoja predavanja, i svim farmaceutskim kompanijama koje su nas podržale i obogatile ovaj simpozijum svojim sesijama.

Pristup naučnom sadržaju NOVA-K-a će biti potpuno slobodan i besplatan  putem linka. Kotizacija je predviđena isključivo za sticanje KME bodova putem rešavanja 2 akreditovana testa (sa ukupno 10 KME bodova).

Ukoliko imate tehničkih problema da se uključite, molimo da nas kontaktirate na uks.podrska@gmail.com

Čuvajte zdravlje, budite pozitivni i gledajte NOVA-K 2020 digital.

S poštovanjem,
Udruženje kardiologa Srbije