Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

NOVA-K

28.10.2022 - 30.10.2022
Medicinski fakultet u Novom Sadu

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na kongres Udruženja kardiologa Srbije NOVAK 2022 sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u terminu od 28. do 30.oktobra, 2022. godine u Novom Sadu, na Medicinskom fakultetu-koji je ujedno i koorganizator ovog skupa.

Nacionalni savet (Rešenje broj: 153-02-475/2022-01, 15.08.2022. g. evidencioni broj: A-1-1411/22) je odobrio za ovaj kongres sa međunarodnim učeščem maksimalnim brojem bodova, koji je za učesnike: 8 a za predavače je 13 bodova. Kongres je predviđen za: lekare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Prvi dan kongresa je otvaranje, koje će se odvijati u Velikoj sali Skupštine Vojvodine.

Posebna  pažnja biće posvećena dostignućima u prevenciji, dijagnostici, lečenju kardiovaskularnih bolesti koje se odnose na ishemijske bolesti srca, mikrocirkulaciju srca, nove interventne metode u kardiologiji-lečenje valvularnih bolesti, kardiohirurške teme, nove vodiče u kardiologiji (plućna hipertenzija, kardio-onkologija, nekardijalne hirurške intervencije kardioloških bolesnika, aritmije) novinama u lečenju post COVID sindroma, rehabilitaciji kardiovaskularnih pacijenata i mesto žena-kardiologa u nauci. O ovim temama govoriće lekari iz Srbije i gosti iz sveta.

U panel diskusiji će biti u pojedinim sesijama prisutni I članovi Udruženja pacijenata i studenti medicine-predstavnici Udruženja studenata.

Rad Kongresa biće organizovan kroz plenarne sesije i oralne prezentacije.

S poštovanjem,

Organizatori.

tehnički organizator Mirko Levajac Rubicon travel kongresi@rubicontravel.rs, 011/4141511

ugovori advokat Marija Petrovic  marijaristovic@yahoo.com

finansije i administracija Jelena Stamenković zivka.milicevic@gmail.com, 064/2983418

brending Predrag Mokranjac mokranjac@newassist.rs