Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

PRACSIS 2016

09.05.2016 - 10.05.2016
Hotel M “Best Western”, Beograd

Kongres je akreditovan: za predavace 11 bodova, pasivne ucesnike 5 bodova.


U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce

9. - 10. maj  2016. godina, Hotel M “Best Western”, Beograd

 

OrganizatorOgranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiki Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske i Američkim koledžom kardiologa

Pod pokroviteljstvom Ministartsva zdravlja Republike Srbije, Srpske Akademije Nauka i Umetnosti i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

Organizacioni odbor:

Prof. dr M.A. Nedeljković, Predsednik Ogranka ACC za Srbiju i Republiku Srpsku

Prof. dr D. Vulić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Republike Srpske

Prof. dr B. Beleslin, predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr Z. Perišić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr A. Đorđević Dikić, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Asist. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

Generalni sponzor i podrška: Astra Zeneca u okviru projekta “25 by 25” Svetske federacije za srce

 

Kotizacija: 50 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti
Broj računa: 
265-1760310000514-57

 

Učesnici: kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i regiona

Akreditacija: Sastanak će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije

Tehnički organizator: Rubicon travel (kongresi@rubicontravel.rs, www.kongresi.rs, telefoni: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511)