Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

XX KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

29.10.2015 - 01.11.2015
Hotel ”Palisad”, Zlatibor

Organizator Kongresa

Udruženje kardiologa Srbije

Mesto održavanja

Hotel ”Palisad”, Zlatibor, Srbija
Tel: +381 31 841 161
Web: www.palisad.rs
E-mail: katarina.cicvaric@palisad.rs

Vreme održavanja

29. oktobar-1. novembar 2015. godine

Svečano otvaranje kongresa

29. oktobar 2015. godine, 19:00h, kongresna dvorana „Srbija“

Svečana večera

31. oktobar 2015. godine, 20:00h, restoran hotela “Palisad”

INFORMACIJE O AKREDITACIJI KONGRESA KOD ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-2580/2015-01 od 18.8.2015. godine, pod brojem A-1-2293/15, “XX Kongres Udruženja kardiologa Srbije” je akreditovan na sledeći način: 

13 Broj bodova za predavače
7 Broj bodova za pasivno učešće
11 Broj bodova za usmenu prezentaciju
9 Broj bodova za poster prezentaciju

Kotizacija

120 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Kotizacija uključuje: prisustvo sesijama i izložbama, kongresni materijal, koktel dobrodošlice, svečanu večeru, dvogodišnju članarinu za Udruženje kardiologa Srbije sa pretplatom za časopis “Srce i krvni sudovi” 

Dinarski račun: 160-45450-11

Devizno plaćanje:
DBDBRSBG 
BANCA INTESA AD 
BEOGRAD 
RS35160005400000334747 
UDRUZENJE KARDIOLOGA SRBIJE
VIŠEGRADSKA 26

Registracioni pult

Hol hotela ”Palisad”
Radno vreme: 29.10-1.11.2015, 08:00-19:00 časova

Bedž

Bedž se dobija po uplati registracije i obavezan je za prisustvo naučnom programu. U slučaju gubitka bedža novi se izdaje samo uz ponovnu uplatu registracije

Izložba

Izložba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u holu hotelu “Palisad”

Internet prezentacija Udruženja kardiologa Srbije

www.uksrb.org

Tehnički sekretarijat kongresa

Udruženje kardiologa Srbije
Višegradska 26, 11000 Beograd
e mail: perisic.zoran@me.com, branko.beleslin@gmail.com, iatros007@gmail.com

Tehnički organizator kongresa

Rubicon travel, Beograd
Telefoni: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511
www.rubicontravel.rs
email: kongresi@rubicontravel.rs