SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE
ODRŽANA 21.12.2011. GODINE
HOTEL CONTINENTAL, Beograd

Verifikaciona komisija u sastavu:

1. Advokat Marija Petrović
2. Dr Marina Stefanović
3. Jelena Stojilković

Podnosi Skupštini Udruženja kariodloga Srbije sledeći

I Z V E Š T A J

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije održanoj 21.12.2011. godine glasalo se za predsednika i zamenika predsednika skupštine, članove nadzornog odbora, budućeg predsednika upravnog odbora udruženja, tri potpredsednika upravnog odbora i sekretara/blagajnika udruženja. 

Ukupno je glasalo 63 člana, od čega je 4 člana glasalo elektronskim putem. 

Rezultati izbora su sledeći: 

1. Za predsednika skupštine izabran je dr Jovan Balinovac
2. Za zamenika predsednika skupštine izabran je dr Predrag Mitrović
3. Za članove nadzornog odbora izabrani su dr Branko Lović, dr Ivan Tasić i dr Marija Mirković
4. Za budućeg predsednika upravnog odbora udruženja izabran je dr Zoran Perišić
5. Za potpredsednika upravnog odbora za Beograd izabran je dr Lazar Angelkov
6. Za potpredsednika upravnog odbora za centralnu Srbiju izabran je dr Dragan Đorđević
7. Za potpredsednika upravnog odbora za Vojvodinu izabran je dr Jon Omoran
8. Za sekretara/blagajunika udruženja izabran je dr Dragan Lović

U Beogradu, 21.12.2011. godine

VERIFIKACIONA KOMISIJA
Advokat Marija Petrović
Dr Marina Stefanović
Jelena Stojilković

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije