2023 ESC preporuke za lečenje kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika sa dijabetesom

2023 ESC preporuke za lečenje kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika sa dijabetesom

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2023

Opširnije
2023 ESC preporuke za upravljanje kardiomiopatijama

2023 ESC preporuke za upravljanje kardiomiopatijama

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2023

Opširnije
2023 ESC preporuke za lečenje akutnih koronarnih sindroma

2023 ESC preporuke za lečenje akutnih koronarnih sindroma

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2023

Opširnije
2023 ESC preporuke za vođenje pacijenata sa endokarditisom

2023 ESC preporuke za vođenje pacijenata sa endokarditisom

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2023

Opširnije
2021 ESC preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi

2021 ESC preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2021

Opširnije
2021 ESC preporuke za lečenje valvularnih srčanih bolesti

2021 ESC preporuke za lečenje valvularnih srčanih bolesti

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2021

Opširnije
2021 ESC preporuke za srčani pejsing i srčanu resinhronizacionu terapijU

2021 ESC preporuke za srčani pejsing i srčanu resinhronizacionu terapijU

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2021

Opširnije
2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

ČASOPIS (broj / volumen / strana)Srce i krvni sudovi (40 / 2 / 111-191)

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
2020 ESC Preporuke za akutni koronarni sindrom kod pacijenata koji se prezentuju bez perzistentne elevacije ST segmenta

2020 ESC Preporuke za akutni koronarni sindrom kod pacijenata koji se prezentuju bez perzistentne elevacije ST segmenta

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
2020 ESC Preporuke sportske kardiologije za fizičku aktivnost osoba sa kardiovaskularnim bolestima

2020 ESC Preporuke sportske kardiologije za fizičku aktivnost osoba sa kardiovaskularnim bolestima

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
2020 ESC Preporuke za  dijagnozu i lečenje atrijalne fibrilacije

2020 ESC Preporuke za dijagnozu i lečenje atrijalne fibrilacije

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
2020 ESC Preporuke za lečenje adultnih kongenitalnih srčanih bolesti

2020 ESC Preporuke za lečenje adultnih kongenitalnih srčanih bolesti

PREVODI DŽEPNIH PREPORUKA DOSTUPNI SU SAMO U ŠTAMPANOM OBLIKU

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
ESC preporuke: Sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima

ESC preporuke: Sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima

ČASOPIS (broj / volumen / strana) Srce i krvni sudovi (40 / 1 / 41-44)

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
ESC uputstva za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih
bolesti tokom pandemije COVID-19

ESC uputstva za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesti tokom pandemije COVID-19

ČASOPIS (broj / volumen / strana) Srce i krvni sudovi (39 / 4 / 136-200)

Godina objavljivanja 2020

Opširnije
2018 ESC/EHRA Preporuke za NOAK u AF

2018 ESC/EHRA Preporuke za NOAK u AF

ČASOPIS (broj / volumen / strana) Srce i krvni sudovi (37 / 3 / 144-208)

Godina objavljivanja 2018

Opširnije