60 godina Udruženja kardiologa Srbije

60 godina Istorije Udruženja kardiologa Srbije i 200 godina od otkrića stetoskopa od strane francuskog lekara Rene Laennec-a obeležene su izložbom u Nišu, 17. novembra 2016. godine.

Opširnije

Kratak istorijat Udruženja kardiologa Srbije

Jugoslovensko kardiološko društvo (JKD) osnovano je 30.oktobra 1955. godine u Beogradu od šest republičkih sekcija, a osnivači su bili akademici Vojislav Arnovljević, Božidar Đordević i prof. Čedomil Plavšić. Društvoje 1977. godine promenilo ime u Udruženje kardiologa Jugoslavije ...

Opširnije

Dosadašnji kongresi

I RAB 1952 II BUDVA 1957 III OPATIJA 1961 IV OPATIJA 1965 V LJUBLJANJA 1969 VI SARAJEVO 1973 VII SKOPLJE 1977 VIII BEOGRAD 1981 IX BEOGRAD ...

Opširnije

Kardiološki udžbenici i monografije

 Nedeljković S, Kanjuh V, Vukotić M. (ured.): Kardiologija, Zavod za izdavacku delatnost, Beograd, 1994.  Nedeljković S, Kanjuh V, Vukotić M. (ured.): Kardiologija, Zavod za izdavacku delatnost, Beograd, 2000.  Seferovic PM, Spodick DH, Maisch B. (eds.), Maksimovic R, ...

Opširnije

Učešće u internacionalnim udžbenicima i monografijama

 Picano E, Stress Echocardiography, 4th ed. Springer Verlag Milano, Berlin, Heidelberg, New York, 2003  Sekiguchi M, Richardson P. (eds.): Application of Endomyocardial biopsy: an update, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 2003  Singal PK, Dixon IMC, ...

Opširnije