Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije na kojoj će se pristupiti glasanju za buduće predsednike svih radnih grupa za period 2025-2027, i spajanje radnih grupa Srčane aritmije i elektrofiziologije u jednu radnu grupu, održati dana 23.05.2023. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u vremenu od 15h do 17h.  Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 21.05.2023. godine do 23.05.2023. godine do 12 časova.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine 23.03.2023. godine
  2. Spajanje radnih grupa Srčane artimije i elektrofiziologije u jednu radnu grupu pod nazivom Srčane aritmije i elektrofiziologija
  3. Izbor budućih predsednika radnih grupa za period 2025-2027

4. Dopuna Statuta Udruženja, tako što se dodaje član 20.3. koji glasi: „Upravni odbor može doneti odluku o naknadi svih troškova putovanja i učešća na kongresu u inostranstvu dva puta godišnje za svakog plana Predsedničkog saveta“.

Dostavljamo vam spisak svih pristiglih kandidatura od strane članova UKS i UO.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiolga Srbije

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije