Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 1 Godina 2011

Volumen 30

Urednik: Miodrag Ostojić

Reč urednika

Reč urednika

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):6-8

In memoriam prof. dr Srećko I. Nedeljković

In memoriam prof. dr Srećko I. Nedeljković

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):10-14

Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):15-20

Optička koherentna tomografija

Optička koherentna tomografija

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):21-25

Prediktori pojave srčane insuficijencije

Prediktori pojave srčane insuficijencije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):27-34

Pokazatelji oksidativnog stresa i aktivnosti antioksidativnih enzima

Pokazatelji oksidativnog stresa i aktivnosti antioksidativnih enzima

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):35-42

Povezanost intraventrikularnih poremećaja provođenja i cirkadijalnih promena varijabilnosti srčane frekvencije

Povezanost intraventrikularnih poremećaja provođenja i cirkadijalnih promena varijabilnosti srčane frekvencije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):43-50

Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):51-54

Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):60-61

Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):62-65

Tamponada srca

Tamponada srca

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):55-59

APSTRAKT - Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

APSTRAKT - Savremeni aspekti u dijagnostici i lečenju atrijalne fibrilacije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):15-20

APSTRAKT - Optička koherentna tomografija

APSTRAKT - Optička koherentna tomografija

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):21-25

APSTRAKT - Prediktori pojave srčane insuficijencije

APSTRAKT - Prediktori pojave srčane insuficijencije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):27-34

APSTRAKT - Pokazatelji oksidativnog stresa

APSTRAKT - Pokazatelji oksidativnog stresa

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):35-42

APSTRAKT - Povezanost intraventrikularnih poremećaja

APSTRAKT - Povezanost intraventrikularnih poremećaja

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):43-50

APSTRAKT - Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

APSTRAKT - Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):51-54

APSTRAKT - Tamponada srca

APSTRAKT - Tamponada srca

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):55-59

APSTRAKT - Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

APSTRAKT - Funkcionalna međuzavisnost stenoza koronarnih arterija

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):60-61

APSTRAKT - Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

APSTRAKT - Slučaj kompleksne perkutane koronarne intervencije

Srce i krvni sudovi, 30(1/2011):62-65

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije