Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 1 Godina 2021

Volumen 40

Urednik: Slobodan Obradović

Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):5-7

Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):8-11

Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):12-14

MINOCA uzrokovana erozijom plaka

MINOCA uzrokovana erozijom plaka

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):15-18

Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):19-25

COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):26-31

ESC preporuke: Sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima

ESC preporuke: Sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):41-44

APSTRAKT - Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

APSTRAKT - Efikasna strategija lečenja kod pacijenta sa dijabetesnom kardiomiopatijom

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):5-7

APSTRAKT - Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

APSTRAKT - Neobična prezentacija Brugada sindroma kod sportiste

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):8-11

APSTRAKT - Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

APSTRAKT - Teška mitralna regurgitacija kod mladog pacijenta – kako lečiti?

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):12-14

APSTRAKT - MINOCA uzrokovana erozijom plaka

APSTRAKT - MINOCA uzrokovana erozijom plaka

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):15-18

APSTRAKT - Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

APSTRAKT - Hipertrofična miokardiopatija: mogućnosti novih lekova

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):19-25

APSTRAKT - COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

APSTRAKT - COVID -19 kardiovaskularni aspekti i pregled terapije

Srce i krvni sudovi, 40(1/2021):26-31

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije