Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 1 Godina 2022

Volumen 41

Urednik: Slobodan Obradović

Spontaneous coronary artery dissection: What we know so far?

Spontaneous coronary artery dissection: What we know so far?

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):5-12

Initial assessment of chest pain

Initial assessment of chest pain

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):13-16

Multivessel coronary artery disease – how to reach Heart Team’s optimal decision

Multivessel coronary artery disease – how to reach Heart Team’s optimal decision

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):17-19

Cerebral T wave on ECG in a patient with stroke

Cerebral T wave on ECG in a patient with stroke

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):20-23

Effects of cardiac rehabilitation, diet and exercise on peak aerobic capacity in obiese patient

Effects of cardiac rehabilitation, diet and exercise on peak aerobic capacity in obiese patient

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):24-27

Acute coronary syndrome or acute aortic syndrome - correct diagnosis prevents fatal complication

Acute coronary syndrome or acute aortic syndrome - correct diagnosis prevents fatal complication

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):28-32

APSTRAKT - Spontana disekcija koronarnih arterija

APSTRAKT - Spontana disekcija koronarnih arterija

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):5-12

APSTRAKT - Inicijalna procena bola u grudima

APSTRAKT - Inicijalna procena bola u grudima

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):13-16

APSTRAKT - Višesudovna koronarna bolest

APSTRAKT - Višesudovna koronarna bolest

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):17-19

APSTRAKT - Cerebralni T talas na EKG-u kod pacijenta sa moždanim udarom

APSTRAKT - Cerebralni T talas na EKG-u kod pacijenta sa moždanim udarom

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):20-23

APSTRAKT - Efekti rehabilitacije, dijete i fizičke aktivnosti na aerobni kapacitet kod gojaznog pacijenta

APSTRAKT - Efekti rehabilitacije, dijete i fizičke aktivnosti na aerobni kapacitet kod gojaznog pacijenta

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):24-27

APSTRAKT - Akutni koronarni sindrom ili akutni aortni sindrom

APSTRAKT - Akutni koronarni sindrom ili akutni aortni sindrom

Srce i krvni sudovi, 41(1/2022):28-32

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije