Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 1 Godina 2023

Volumen 42

Urednik: Slobodan Obradović

Echocardiographic and laboratory parameters in hypertensive patients with and without atrial fibrillation

Echocardiographic and laboratory parameters in hypertensive patients with and without atrial fibrillation

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):5-9

Ergospirometry in the assessment of cardiovascular risk and safe physical activity in obese persons

Ergospirometry in the assessment of cardiovascular risk and safe physical activity in obese persons

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):10-13

The effect of alcohol on sports and recreation: should these pleasures be mixed?

The effect of alcohol on sports and recreation: should these pleasures be mixed?

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):14-16

Echocardiography in the prevention of sudden cardiac death in athletes

Echocardiography in the prevention of sudden cardiac death in athletes

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):17-19

Sport and recreation after revascularization, pacemakers implantation or valve replacement

Sport and recreation after revascularization, pacemakers implantation or valve replacement

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):20-27

APSTRAKT - Ehokardiografski laboratorijski parametri kod hipertenzivnih pacijenata sa i bez atrijalne fibrilacije

APSTRAKT - Ehokardiografski laboratorijski parametri kod hipertenzivnih pacijenata sa i bez atrijalne fibrilacije

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):5-9

APSTRAKT - Ehokardiografija u proceni kardiovaskularnog rizika i sigurne fizičke aktivnosti kod gojaznih osoba

APSTRAKT - Ehokardiografija u proceni kardiovaskularnog rizika i sigurne fizičke aktivnosti kod gojaznih osoba

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):10-13

APSTRAKT - Dejstvo alkohola na sport i rekreaciju: da li se ova dva zadovoljstva mogu kombinovati?

APSTRAKT - Dejstvo alkohola na sport i rekreaciju: da li se ova dva zadovoljstva mogu kombinovati?

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):14-16

APSRTAKT - Ehokardiografija u prevenciji iznenadne srčane smrti kod sportista

APSRTAKT - Ehokardiografija u prevenciji iznenadne srčane smrti kod sportista

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):17-19

APSTRAKT - Sport i rekreacija posle revaskularizacije, implantacije pejsmejkera ili zamene valvule: Pregled sadašnjih saznanja i perspektive

APSTRAKT - Sport i rekreacija posle revaskularizacije, implantacije pejsmejkera ili zamene valvule: Pregled sadašnjih saznanja i perspektive

Srce i krvni sudovi, 42(1/2023):20-27

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije