Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 2 Godina 2020

Volumen 39

Urednik: Slobodan Obradović

Koronavirus i kardiološke implikacije

Koronavirus i kardiološke implikacije

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):41-44

Coronavirus and cardiovascular complications

Coronavirus and cardiovascular complications

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):45-46

COVID-19: Our story – the beginning

COVID-19: Our story – the beginning

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):47-49

The use of non-vitamin K antagonists in the treatment of pulmonary thromboembolism

The use of non-vitamin K antagonists in the treatment of pulmonary thromboembolism

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):50-56

Hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrophic cardiomyopathy

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):57-60

Acute coronary syndromes

Acute coronary syndromes

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):61-60

Heart failure

Heart failure

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):73-90

APSTRAKT - Koronavirus i kardiovaskularne komplikacije

APSTRAKT - Koronavirus i kardiovaskularne komplikacije

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):45-46

APSTRAKT - COVID-19: Our story – the beginning

APSTRAKT - COVID-19: Our story – the beginning

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):47-49

APSTRAKT - Upotreba novih oralnih antagonista u lečenju plućne tromboembolije: iskustva iz Srbije 2011-2019

APSTRAKT - Upotreba novih oralnih antagonista u lečenju plućne tromboembolije: iskustva iz Srbije 2011-2019

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):50-56

APSTRAKT - Hipertrofična kardiomiopatija

APSTRAKT - Hipertrofična kardiomiopatija

Srce i krvni sudovi, 39(2/2020):57-60

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije