Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 2 Godina 2021

Volumen 40

Urednik: Slobodan Obradović

Srčana slabost i maligne bolesti

Srčana slabost i maligne bolesti

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):91-93

Antikancerski lekovi i ventrikularne aritmije

Antikancerski lekovi i ventrikularne aritmije

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):94-96

Novi antikancerski lekovi koji pojačavaju imuni odgovor

Novi antikancerski lekovi koji pojačavaju imuni odgovor

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):97

Perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa malignitetom

Perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa malignitetom

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):98-101

Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):102-104

Troponini i natriuretični peptidi

Troponini i natriuretični peptidi

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):105-110

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):111-191

ABSTRACT - Heart failure and malignancies

ABSTRACT - Heart failure and malignancies

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):91-93

ABSTRACT - Percutaneous coronary interventions in patients with malignancies

ABSTRACT - Percutaneous coronary interventions in patients with malignancies

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):98-101

APSTRAKT - Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

APSTRAKT - Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):102-184

APSTRAKT - Troponini i natriuretični peptidi u predviđanju kardiotokcičnost

APSTRAKT - Troponini i natriuretični peptidi u predviđanju kardiotokcičnost

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):105-110

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije