Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 2 Godina 2021

Volumen 40

Urednik: Slobodan Obradović

Srčana slabost i maligne bolesti

Srčana slabost i maligne bolesti

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):91-93

Antikancerski lekovi i ventrikularne aritmije

Antikancerski lekovi i ventrikularne aritmije

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):94-96

Novi antikancerski lekovi koji pojačavaju imuni odgovor

Novi antikancerski lekovi koji pojačavaju imuni odgovor

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):97

Perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa malignitetom

Perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa malignitetom

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):98-101

Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):102-104

Troponini i natriuretični peptidi

Troponini i natriuretični peptidi

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):105-110

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

2020 ESC Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje adultne kongenitalne srčane bolesti

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):111-191

ABSTRACT - Heart failure and malignancies

ABSTRACT - Heart failure and malignancies

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):91-93

ABSTRACT - Percutaneous coronary interventions in patients with malignancies

ABSTRACT - Percutaneous coronary interventions in patients with malignancies

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):98-101

APSTRAKT - Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

APSTRAKT - Antikoagulantna terapija karcinoma povezana sa venskim trombozama

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):102-184

APSTRAKT - Troponini i natriuretični peptidi u predviđanju kardiotokcičnost

APSTRAKT - Troponini i natriuretični peptidi u predviđanju kardiotokcičnost

Srce i krvni sudovi, 40(2/2021):105-110

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije