Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 3 Godina 2020

Volumen 39

Urednik: Slobodan Obradović

Kardiovaskularne komplikacije kod pacijenata sa COVID-19 infekcijom

Kardiovaskularne komplikacije kod pacijenata sa COVID-19 infekcijom

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):91-94

Evolucija lečenja aortne stenoze – pogled hirurga

Evolucija lečenja aortne stenoze – pogled hirurga

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):95-102

Perkutano lečenje kateterom izazvane disekcije desne koronarne arterije i desnog sinusa Valsalve sa propagacijom prema ascedentnoj aorti i aortnom luku

Perkutano lečenje kateterom izazvane disekcije desne koronarne arterije i desnog sinusa Valsalve sa propagacijom prema ascedentnoj aorti i aortnom luku

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):103-106

Prikaz slučaja “imaging” vođene re-intervecnije posle perkutane koronarne intervencije bifurkacije sa dva stenta korišćenjem “mini crush” tehnike

Prikaz slučaja “imaging” vođene re-intervecnije posle perkutane koronarne intervencije bifurkacije sa dva stenta korišćenjem “mini crush” tehnike

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):107-110

Hiperventilacioni test kao provokacioni test u angio sali

Hiperventilacioni test kao provokacioni test u angio sali

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):111-113

Akutni koronarni sindrom udružen sa okluzijom glavnog stabla leve koronarne arterije kod bolesnika sa prethodno negativnim nalazom stres elektrokardiografskog testa

Akutni koronarni sindrom udružen sa okluzijom glavnog stabla leve koronarne arterije kod bolesnika sa prethodno negativnim nalazom stres elektrokardiografskog testa

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):114-118

Dispozicija odvoda pejsmejkera kod starijig pacijenta - Reel sindrom

Dispozicija odvoda pejsmejkera kod starijig pacijenta - Reel sindrom

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):119-121

ABSTRACT - Pacemaker lead disposition in an elderly patient

ABSTRACT - Pacemaker lead disposition in an elderly patient

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):119-121

ABSTRACT - Cardiac complications in patients with COVID

ABSTRACT - Cardiac complications in patients with COVID

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):91-94

ABSTRACT - The evolution of aortic valve therapies

ABSTRACT - The evolution of aortic valve therapies

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):95-102

ABSTRACT - Percutaneous treatment of catheter-induced dissection of the right coronary artery and right coronary sinus of Valsalva and ascendenting aorta up to aortic arch

ABSTRACT - Percutaneous treatment of catheter-induced dissection of the right coronary artery and right coronary sinus of Valsalva and ascendenting aorta up to aortic arch

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):103-106

ABSTRACT - A case of imaging guided reintervention after two stents bifurcation PCI using mini-crush technique

ABSTRACT - A case of imaging guided reintervention after two stents bifurcation PCI using mini-crush technique

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):107-110

ABSTRACT - Hyperventilation test as a provocation test in catheterization laboratory

ABSTRACT - Hyperventilation test as a provocation test in catheterization laboratory

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):111-113

ABSTRACT - Acute coronary syndrome associated with occlusion of the main trunk of the left coronary artery in patients with a previously negative exercise stress test

ABSTRACT - Acute coronary syndrome associated with occlusion of the main trunk of the left coronary artery in patients with a previously negative exercise stress test

Srce i krvni sudovi, 39(3/2020):114-118

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije