Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 3 Godina 2021

Volumen 40

Urednik: Slobodan Obradović

First decade of cardiac catheterization laboratory at the Health Center Užice

First decade of cardiac catheterization laboratory at the Health Center Užice

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):195-200

Jedanaestogodišnji rezultati rada angiosale opšte bolnice Valjevo

Jedanaestogodišnji rezultati rada angiosale opšte bolnice Valjevo

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):201-205

Osam godina rada sale za kateterizaciju srca u Opštoj bolnici u Leskovcu

Osam godina rada sale za kateterizaciju srca u Opštoj bolnici u Leskovcu

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):206-210

Rezultati rada Sale za kateterizaciju Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci

Rezultati rada Sale za kateterizaciju Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):211-213

Odeljenje invazivne kardiologije u Zaječaru u periodu 2014-2020.

Odeljenje invazivne kardiologije u Zaječaru u periodu 2014-2020.

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):214-216

Suplement sažetaka XXIII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Suplement sažetaka XXIII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):217-245

APSTRAKT - Prva dekada rada sale za kateterizaciju u Zdravstvenom centru Užice

APSTRAKT - Prva dekada rada sale za kateterizaciju u Zdravstvenom centru Užice

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):195-200

ABSTRACT - Eleven-years experience and results from the Cath Lab in General hospital Valjevo

ABSTRACT - Eleven-years experience and results from the Cath Lab in General hospital Valjevo

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):201-205

ABSTRACT - Eight years of of cardiac catheterisation laboratory at the General Hospital Leskovac

ABSTRACT - Eight years of of cardiac catheterisation laboratory at the General Hospital Leskovac

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):206-210

ABSTRACT - Presentation of the results from cath lab of the Clinic for Cardiovascular Diseases, University Clinical Center of Republika Srpska

ABSTRACT - Presentation of the results from cath lab of the Clinic for Cardiovascular Diseases, University Clinical Center of Republika Srpska

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):211-213

ABSTRACT - Invasive cardiology department of Zajecar health center during the period of 2014 to 2020

ABSTRACT - Invasive cardiology department of Zajecar health center during the period of 2014 to 2020

Srce i krvni sudovi, 40(3/2021):214-216

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije