Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 4 Godina 2014

Volumen 33

Urednik: Miodrag Ostojić

Prva iskustva u primeni rivaroksabana

Prva iskustva u primeni rivaroksabana

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):227-230

Gastrointestinalno krvarenje

Gastrointestinalno krvarenje

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):231-233

Arterijska hipertenzija i disekcija aorte

Arterijska hipertenzija i disekcija aorte

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):234-237

Asimptomatska tesna aortna stenoza

Asimptomatska tesna aortna stenoza

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):238-240

Lečenje arterijske hipertenzije

Lečenje arterijske hipertenzije

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):241-245

Bolesnik sa valvularnom manom

Bolesnik sa valvularnom manom

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):246-248

Hronična srčana insuficijencija

Hronična srčana insuficijencija

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):249-250

Prikaz slučaja bolesnice sa hipertrofičnom neopstruktivnom kardiomiopatijom

Prikaz slučaja bolesnice sa hipertrofičnom neopstruktivnom kardiomiopatijom

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):251-253

Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):254-260

Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing

Almanac 2013: cardiac arrhythmias and pacing

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):261-272

Almanac 2013: heart failure

Almanac 2013: heart failure

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):273-278

Almanah 2013: novel non-coronary cardiac interventions

Almanah 2013: novel non-coronary cardiac interventions

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):279-287

Almanac 2013: stable coronary artery disease

Almanac 2013: stable coronary artery disease

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):288-294

Apstrakt - First experiences in the implementation of rivaroxaban

Apstrakt - First experiences in the implementation of rivaroxaban

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):230-230

Apstrakt - Gastrointestinal bleeding

Apstrakt - Gastrointestinal bleeding

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):233-233

Apstrakt - Arterial hypertension and aortic dissection

Apstrakt - Arterial hypertension and aortic dissection

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):237-237

Apstrakt - Asymptomatic severe aortic stenosis and stress testing

Apstrakt - Asymptomatic severe aortic stenosis and stress testing

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):240-240

Apstrakt - Treatment of arterial hypertension

Apstrakt - Treatment of arterial hypertension

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):245-245

Apstrakt - A patient with valvular heart disease

Apstrakt - A patient with valvular heart disease

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):248-248

Apstrakt - Chronic heart failure

Apstrakt - Chronic heart failure

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):250-250

Apstrakt - Hypertrophic cardiomyoparthy

Apstrakt - Hypertrophic cardiomyoparthy

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):254-254

Apstrakt - Almanac 2013 cardiac arrhythmias and pacing

Apstrakt - Almanac 2013 cardiac arrhythmias and pacing

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):261-261

Apstrakt - Almanah 2013 novel non-coronary cardiac interventions

Apstrakt - Almanah 2013 novel non-coronary cardiac interventions

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):279-279

Apstrakt - Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Apstrakt - Almanac 2013: Acute coronary syndromes

Srce i krvni sudovi, 33(4/2014):254-254

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije