Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 4 Godina 2015

Volumen 34

Urednik: Miodrag Ostojić

Sadržaj

Sadržaj

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):

Terapija glukoza-insulin-kalijum

Terapija glukoza-insulin-kalijum

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):163-173

Savremene indikacije za perkutanu koronarnu revaskularizaciju

Savremene indikacije za perkutanu koronarnu revaskularizaciju

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):174-178

Ehokardiografski parametri i ishod bolesti nakon infarkta miokarda

Ehokardiografski parametri i ishod bolesti nakon infarkta miokarda

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):179-185

Primena neinvazivnih dijagnostičkih metoda

Primena neinvazivnih dijagnostičkih metoda

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):186-188

Apstrakt - Glucose-insulin-potassium therapy

Apstrakt - Glucose-insulin-potassium therapy

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):173-173

Apstrakt - Contemporary indications for percutaneous coronary revascularization

Apstrakt - Contemporary indications for percutaneous coronary revascularization

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):178-178

Apstrakt - Echocardiographic parameters and clinical outcome

Apstrakt - Echocardiographic parameters and clinical outcome

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):185-185

Apstrakt - Non-invasive diagnostic tests

Apstrakt - Non-invasive diagnostic tests

Srce i krvni sudovi, 34(4/2015):188-188

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije