Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj 4 Godina 2018

Volumen 37

Urednik: Slobodan Obradović

Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):209-211

„Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

„Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):212-218

Značaj rane dijanoze urođenih trombofilija

Značaj rane dijanoze urođenih trombofilija

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):219-221

Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):222-224

APSTRAKT - Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

APSTRAKT - Otkrivanje sarkoidoze srca putem hibridnog imidžinga

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):209-211

APSTRAKT - “Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

APSTRAKT - “Double-Kissing Crush” tehnika kompleksne bifurkacione lezije

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):212-218

ABSTRACT - The role of early diagnosis of inherited thrombophilia

ABSTRACT - The role of early diagnosis of inherited thrombophilia

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):219-221

APSTRAKT - Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

APSTRAKT - Elektrokardiografske promene kod hipertrofične kardiomiopatije

Srce i krvni sudovi, 37(4/2018):222-224

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije