Srce i krvni sudovi

Srce i krvni sudovi

Broj Suplement Godina 2016

Volumen 35

Urednik: Tatjana S. Potpara

Dijastolna srčana insuficijencija

Dijastolna srčana insuficijencija

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):5-7

Ehokardiografska procena dijastolne funkcije leve komore

Ehokardiografska procena dijastolne funkcije leve komore

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):8-11

Periproceduralna antikoagulantna terapija

Periproceduralna antikoagulantna terapija

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):12-15

Sadržaj

Sadržaj

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):

Trojna antitrombotska terapija

Trojna antitrombotska terapija

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):16-19

Klinička prezentacija akutnog perimiokarditisa

Klinička prezentacija akutnog perimiokarditisa

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):20-23

Imaging tehnike ehokardiografija i magnetna rezonanca srca

Imaging tehnike ehokardiografija i magnetna rezonanca srca

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):24-26

Antimikrobna terapija infektivnog endokarditisa

Antimikrobna terapija infektivnog endokarditisa

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):27-36

Strategija lečenja plućne tromboembolije

Strategija lečenja plućne tromboembolije

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):37-39

Procena bolesnika sa plućnom embolijom

Procena bolesnika sa plućnom embolijom

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):40-44

Apstrakt - Diastolic heart failure

Apstrakt - Diastolic heart failure

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):7-7

Apstrakt - Echocardiographic assessment of diastolic function

Apstrakt - Echocardiographic assessment of diastolic function

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):11-11

Apstrakt - Periprocedural anticoagulant therapy

Apstrakt - Periprocedural anticoagulant therapy

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):15-15

Apstrakt - Triple antithrombotic therapy

Apstrakt - Triple antithrombotic therapy

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):19-19

Apstrakt - Imaging modalities echocardiography

Apstrakt - Imaging modalities echocardiography

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):26-26

Apstrakt - Antimicrobe therapy of infective endocarditis

Apstrakt - Antimicrobe therapy of infective endocarditis

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):36-36

Apstrakt - Estimating patients with pulmonary embolism

Apstrakt - Estimating patients with pulmonary embolism

Srce i krvni sudovi, 35(Suplement/2016):44-44

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije