Poštovane koleginice i kolege,

Imamo zadovoljstvo da Vas još jednom podsetimo da se četvrti po redu BELVIS 2023 održava 9-10 Juna, u hotelu Crowne Plaza, Beograd, pod pokroviteljstvnom Udruženja kardiologa Srbije, Udruženja kardiovaskularnih hirurgra Srbije i Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored naučnog programa tokom simpozijuma će biti održana i praktična radionica koja će obuhvatiti implantaciju bioproteze na aortnoj poziciji na svinjskom/goveđem modelu.

Program simpozijuma je dostupan preko zvaničnog vebsajta kongresa (www.belvisbelgrade.com), kao i preko websajta Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije. Na sajtu kongresa je omogućen i link za registraciju. Kongres je akreditovan sa 9 bodova za predavače i 5 bodova za pasivno učešće.

Posebno smo počastvovani što će velika imena evropske i svetske kardiologije i kardiohirurgije govoriti o aktuelnim temama iz oblasti valvularnih oboljenja i infektivnog endokarditisa. U fokusu će biti i stanja koja često prate valvularna oboljenja, poput srčanog popuštanja i koronarne bolesti.

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Organizatori simpozijuma:

 Doc Marko Banović, kardiolog                                                                      

Prof Svetozar Putnik, kardiohirurg                                               

UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije