EP SERBIA 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na EP Serbia 2019, Prvu Konferenciju Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije koja će se održati od 6 do 7 juna 2019 godine u Hotelu Hilton u Beogradu.

Konferencija ima internacionalni karakter sa  15 gostujućih predavača iz najvećih elektrofizioloških centara iz Evrope i iz regiona.

Cilj konferencije je da na jednom mestu prikažemo aktuelne trendove kao i novine u oblasti aritmija, kliničke i interventne elektrofiziologije.

Konferencija je namenjena prvenstveno elektrofiziolozima, kardiolozima, internistima, specijalizanatima interne medicine, ali i specijalizovanim medicinskim tehničarima i predstavnicima industrije koji su uključeni u kliničku podršku. U tom smislu smo pokušali da pažljivo prilagodimo program.

Sesije će biti posvećene elektrokardiografiji aritmija, farmakološkoj antiaritmijskoj terapiji, oralnoj antikoagulantnoj terapiji, naslednim aritmijskim sindromima. Teme iz interventne elektrofiziologije će pokriti atrijalnu fibrilaciju, supraventrikularne tahikardije i ventrikularne aritmije. Sesije će biti usmerene na praktični klinički aspekt, a moderatori će se truditi da završe sesije sa jasnim take home porukama.

Mladi elektrofiziolozi će prikazati najzanimljivije slučajeve iz svojih EF laboratorija.

Biće prikazane najnovije tehnologije iz oblasti mapinga i kateterskih ablacija aritmija. Neke od tih tehnologija ćete moći da vidite i probate uživo u izložbenom holu.

Posebno Vas pozivamo na fascinantno predavanje “Anatomija srca za elektrofiziologe” koje će održati Prof. Sew Yen Ho iz Royal Brompton Bolnice iz Londona uz komentare interventnog elektrofiziologa Dr Sabine Ernst.

EP Serbia 2019 ima podršku Evropskog udruženja za srčani ritam (EHRA) i imamo ogromno zadovoljstvo i čast što će Predsednik EHRA Prof Hein Haidbuchel otvoriti našu Konferenciju i održati uvodno predavanje: ‘Poslednji trendovi i buduće smernice u elektrofiziologiji srca’.

Molimo vas da se na vreme registrujete jer je broj učesnika ograničen.

O svim detaljima EP Serbia 2019, programu, predavačima, načinu registracije, možete se upoznati na zvaničnom sajtu Konferencije: www.epserbia2019.com

Dobrodošli!

 

Dr Dejan Kojić

Predsednik Radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije

UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije