NOVA-K 2016

Simpozijum Udruženja kardiologa Srbije iNOVAcija znanja i mogućnosti razvoja Kardiologije u Srbiji

Symposium of the Cardiology Society of Serbia Clinical update and perspectives of cardiology in Serbia

18-19. novembar 2016. godina, Niš November 18-19, 2016, Nis

Organizator: Udruženje kardiologa Srbije | Organizer: Cardiology Society of Serbia

MESTO ODRŽAVANJA: Tami Residence/Constantin Palace, Niš

CILJ SIMPOZIJUMA:

  • pregled najnovijih saznanja i rezultata u poslednjih 12- 24 meseci, odnosno od poslednjih preporuka evropskog kardiološkog društva za određene kardiološke teme
  • fokusirane sesije na savremene teme iz kardiologije koje se u poslednje vreme najbrže razvijaju sa ciljem što brže i efikasnije implementacije u srpskoj kardiološkoj praksi
  • praktične sesije i radionice sa prikazima slučajeva sa podružnicama UKS koje za cilj imaju neposrednu komunikaciju kardiologa i internista iz regionalnih centara i bolnica sa ekspertima

KOTIZACIJA/REGISTRATION FEE: 60 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti/60 euros (+VAT) in dinars value Kotizacije (Jelena Stamenković, email: [email protected]) Registration fee (Jelena Stamenkovic, email: [email protected])

AKREDITACIJA/ACCREDITATION: Skup je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije sa 5 boda KME za učesnike i 9 za predavače. The meeting is accredited by the Health council of Republic of Serbia with 5 points for CME for partipants and 9 for lecturers.

REZERVACIJE SMEŠTAJA I PUTA/ACCOMMODATION AND TRAVEL SERVICE: RUBICON TRAVEL (Mirko Levajac, email: [email protected]) Accommodation reservation (Mirko Levajac, email: [email protected])

UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije